Nurt ciała

WARSZTATY / SPOTKANIE / TEATR TAŃCA

Nurt ciała — otwarty warsztat teatru tańca

Tancerze i tancerki, performerzy, aktorki, osoby amatorskie i profesjonalne, wszyscy zainteresowani teatrem i ruchem! Ważny jest każdy gest. Wysychająca rzeka Cybina woła nas, pragnie opowiedzieć nam swoją historię…

Codziennie mierzymy się z widmem katastrofy klimatycznej. Obserwujemy, jak temperatura za oknem rośnie, krajobraz pustynnieje, lasy płoną, a z mapy znikają kolejne rzeki i jeziora. Towarzyszy nam przy tym stan permanentnego niepokoju i niepewności, nazywany żałobą klimatyczną. Nasze ciało jest żywym zapisem tych doświadczeń. Pod okiem tancerki i choreografki Moniki Błaszczak, nauczymy się pracować z jego pamięcią. Przyjrzymy się osobistym doświadczeniom, które w sobie nosimy — zarówno tym emocjonalnym, fizycznym, jak i pozazmysłowym. Przestrzeń otwartych warsztatów teatru tańca stanie się naszą bezpieczną strefą komfortu. Miejscem, w którym będziemy odkrywać leczniczy potencjał tańca, dzielić się emocjami, wspólnie budować figury bliskości i poszukiwać refleksji nad sposobami poruszania się w świecie zmierzającym ku ekologicznej zagładzie.

Stworzymy wspólnie opowieść o duchowości, uważności, przemijaniu i potrzebie więzi człowieka z naturą. Jej scenerią będzie dziedzictwo przyrodnicze Cybiny — rzeki okalającej historyczne centrum Poznania. Wsłuchamy się w jej zamierający puls, zatańczymy razem z nurtem, w rytmie tradycyjnych pieśni żałobnych będziemy opłakiwać jej wysychające wody.

Efektem warsztatów będą sceny włączone do spektaklu Pieśni żałobne w choreografii Moniki Błaszczak. Premiera przedstawienia odbędzie się 13 sierpnia 2022 o godz. 21.00 w amfiteatrze Bramy Poznania. W spektaklu obok performerów i performerek uczestniczących w otwartych warsztatach wystąpi zespół profesjonalnych tancerzy i tancerek oraz chór Pogłosy pod dyrekcją Joanny Sykulskiej. 

Harmonogram warsztatów:

4-13 sierpnia 2022, godz. 17:00-21:00

Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

zapisy na warsztaty: maria@animatorzysmak.pl

W tytule wiadomości należy wpisać NURT CIAŁA – otwarty warsztat teatru tańca, a w treści:

— imię, nazwisko,

— krótki opis doświadczenia (doświadczenie sceniczne nie jest wymagane),

— wiek uczestniczki/uczestnika.

Na zgłoszenia czekamy do 2 sierpnia 2022. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Twórczynie i twórcy: Monika Błaszczak, Patrycja Kowańska, Joanna Sykulska, Karol Nepelski

***

Warsztaty Nurt ciała są częścią zadania Romantyczny nurt — program artystyczny OFF Opera 2022, dofinansowanego z budżetu miasta Poznania.
Pieśni żałobne — premiera spektaklu w choreografii Moniki Błaszczak jest dofinansowana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego Zamówienia choreograficzne 2022, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków budżetowych miasta Poznania.